• Výměníky pro ohřev bazénůVýměníky pro ohřev bazénů

Ohřev bazénu topenářským tepelným čerpadlem

Pokud je v domě nainstalováno tepelné čerpadlo pro vytápění, tak je možné ho využít k vytápění bazénu. Do topenářského tepelného čerpadla není možné hnát přímo bazénovou vodu. Výstupem z topenářského tepelného čerpadla je topná voda většinou 45–50°C používaná v topném okruhu domu. Abychom mohli touto vodou ohřívat bazén, tak musíme do okruhu vsadit tepelný výměník. V našem případě to bude výměník, který bude mít na primární straně topnou vodu 45°C a na sekundární straně bazénovou vodu.

Výměník tepla je vlastně „převodník tepla“, přes který se energie obsažená v topné vodě předává do bazénové vody, proto je třeba výměník vždy dimenzovat podle výkonu zdroje. Výměník prostě musí s jistotou přenést výkon zdroje, tedy být tak velký, aby odebral energii, kterou zdroj vyrobí a předal jí do sekundárního media. V případě tepelného čerpadla to znamená, že výměník musí být počítán na přesně zadaný maximální výkon tepelného čerpadla, teplotu topné vody 45°C a teplotu ohřevu bazénové vody na cca 32°C.

Ohřát vodou o teplotě 45°C druhou vodu na teplotu 32°C je ve skutečnosti poměrně obtížné zadání, proto výměníky pro přenos tepla z tepelných čerpadel do bazénové vody vycházejí velké.

Pokračovat:
« Ohřev bazénu bazénářským
tepelným čerpadlem
Ohřev bazénu kotlem »
«« Zdroje tepla pro ohřev bazénové vody Ohřev bazénu přes výměník tepla »»

Formulář
pro rychlý kontakt