• Výměníky pro ohřev bazénůVýměníky pro ohřev bazénů

Výměníky pájené

Pájené deskové výměníky jsou typem výměníků pro ohřev vody, které vyhovují přenosu tepla mezi nízko a střednětlakovými kapalinami. Tyto výměníky jsou tvořeny svazkem tenkých kovových desek, jež jsou spájeny, aby tvořily kompaktní zařízení. Jednotlivé desky tvoří sadu mezideskových prostorů, jimiž protéká primární nebo sekundární médium. Ohřev funguje tak, že jedna strana desky je v mezideskovém prostoru jedním směrem obtékána primárním mediem a druhá strana desky v odpovídajícím mezideskovém prostoru opačným směrem sekundárním mediem. Mezi těmito medii přitom dochází k tepelné výměně, která je maximalizována díky velké celkové ploše desek.

Výhodou pájených výměníků je předně jejich nižší cena a možnost okamžitého připojení bez nutnosti kompozice. Oproti rozebiratelným výměníkům poskytují větší tepelnou a tlakovou odolnost. Kompaktní konstrukci je navíc možné využít i v případě omezených prostorových dispozic. Ačkoli není možné tento typ výměníku rozebrat a mechanicky vyčistit, turbulence vznikající uvnitř výměníku díky konstrukci desek eliminuje místa se statickou kapalinou a značně tak snižuje znečišťování desek. Při zanesení desek lze v každém případě výměníky čistit chemicky.

Seznam produktů

Orientační výkonová tabulka pájených výměníků SWEP pro běžné aplikace

Použítí výměníku Ohřev TUV Oddělení topných okruhů Centrální zásobování teplem 130°C Centrální zásobování teplem 110°C Solární systém
primár 75/50°C 80/60°C 130/73°C 110/65°C 60/50°C
sekundár 10/55°C 55/75°C 70/90°C 60/80°C 45/55°C
výkon kW typ pájeného deskového výměníku
10 B5/10 B10/30 B8/10 B8/10 B8/20
25 B5/20 B25/20 B8/20 B8/20 B10/40
50 B5/30 B25/30 B10/30 B10/30 B16/50
75 B10/20 B25/50 B10/40 B10/40
100 B10/30 B25/60 B16/40 B16/40
125 B12M/40 B25/80 B16/50 B16/50
150 B12M/50 B28/96 B16/60 B16/60
200 B16/60 B28/126 B16/80 B16/80
300 B16/100 B120/80 B35/70 B35/60
400 B35/50 B120/120 B35/80 B35/80
500 B35/70 B35/100 B35/90

Více o výměnících SWEP naleznete zde.

Formulář
pro rychlý kontakt